Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ (Işık Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Orhan ALTAN (ISPRS)

Prof. Dr. Can AYDAY (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent BAYRAM (YTÜ)

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Erkan BEŞDOK (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Gonca COŞKUN (İTÜ)

Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN (ODTÜ)

Prof. Dr. Semih EKERCİN (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU (KTÜ)

Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL (YTÜ)

Prof. Dr. Hakan KARABÖRK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KTÜ)

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU (Gebze Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sıtkı KÜLÜR (İTÜ)

Prof. Dr. Derya MAKTAV (İTÜ)

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU (İTÜ)

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Elif SERTEL (İTÜ)

Prof. Dr. Namık Kemal SÖNMEZ (AÜ) 

Prof. Dr. Filiz SUNAR (İTÜ)

Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER (İTÜ)

Prof. Dr. Gönül TOZ (İTÜ)

Prof. Dr. Mustafa TÜRKER (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Murat YILMAZ (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ)

Prof. Dr. Murat YAKAR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Naci YASTIKLI (YTÜ)

Doç. Dr. Devrim AKÇA (Işık Üniversitesi)

Doç.Dr. Ozan ASLAN (Kocaeli Üniversitesi)

Doç.Dr. Ayhan ATEŞOĞLU (Bartın Üniversitesi)

Doç. Dr. Cevdet AYDIN (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Eminnur AYHAN (KTÜ)

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (İTÜ)

Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH (BİMTAŞ-İBB)

Doç. Dr. Müfit ÇETİN (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Hande DEMİREL (İTÜ)

Doç. Dr. Zaide DURAN (İTÜ)

Doç. Dr. Sedat DOĞAN (OnDokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Arzu ERENER (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN (Gebze Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra ERTEN (İTÜ)

Doç. Dr. Abdurrahman GEYMEN (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL (İTÜ)

Doç. Dr. Ayhan GÖKTEPE (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Ümit GÜMÜŞAY (YTÜ)

Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR (KTÜ)

Doç. Dr. İ. Rakıp KARAŞ (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Şinasi KAYA (İTÜ)

Doç. Dr. Hakan MARAŞ (Çankaya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer MUTLUOĞLU (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Özgün OK (Nevşehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Füsun BALIK ŞANLI (YTÜ)

Doç. Dr. Hüseyin TOPAN (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Tarık TÜRK (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat UYSAL (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Taner ÜSTÜNTAŞ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç.Dr. Ferruh YILMAZTÜRK (Aksaray Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Saygın ABDİKAN (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Yrd.Doç. Dr. Müge AĞCA (Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özgün AKÇAY (ÇOMÜ)

Yrd.Doç.Dr. Oktay AKSU (Okan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ercüment AYAZLI (Cumhuriyet Üniversitesi)

Yrd. Doç.Dr. Uğur AVDAN (Anadolu Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. E. Özgür AVŞAR (ÇOMÜ)

Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN (Gebze Teknik Üniveristesi)

Yrd. Doç. Dr. Nusret DEMİR (Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN (KTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Melis Uzar DİNLEMEK (YTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Esra TUNÇ GÖRMÜŞ (KTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY (Cumhuriyet Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serkan KARAKIŞ (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kamil KARATAŞ (Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye KARASAKA (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Engin KOCAMAN (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sultan KOCAMAN Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. A.Murat MARANGOZ (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erdem Emin MARAŞ (Ondokuz Mayıs Üniveristesi)

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZDARICI OK (Nevşehir Üniveristesi)

Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Mahir Serkan TEMİZ (Uşak Üniversitesi)

Yrd.Doç. Dr. Abdullah VARLIK (NEÜ)

Yrd.Doç. Dr. Mehmet Ali YÜCEL (ÇOMÜ)

Dr. Müh. Alb. Abdullah DEĞER (HGK)

Dr. Müh. Alb. Oktay EKER (HGK)

Dr. Müh. Alb. Mustafa ERDOĞAN (HGK)

Dr. Müh. Alb. Altan YILMAZ (HGK)

Dr. Müh. Engin Öncü SÜMER (MTA Genel Müdürlüğü)

Dr. Mehmet Ali DERELİ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Mustafa YALÇIN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Müh. Sedat BAKICI (TKGM)

Öğr. Grv. A. Osman DEMİRER (Hacettepe Üniversitesi)